DPF филтър

DPF филтър 28 дек 2017

Какво е DPF филтър?

Филтър за твърди частици (или DPF филтър ) е устройство, част от изпускателната система, предназначено за премахване на дизелово прахови частици или сажди от отработените газове, на дизеловите двигатели. Най-често филтъра е изработен от кордиерит (керамичен материал, който се използва като каталитичен преобразувател или силициев карбид. 

DPF филтрите могат да уловят от 30% до над 95% от вредните сажди.

 С оптимален филтър за твърди частици (DPF), емисиите на сажди могат да се понижат до 0,001 г / км. Това се постига чрез програмиране на двигателя за регенериране (когато филтърът е пълен) да работи по начин, който повишава температурата на отработените газове. 

Дизеловите двигатели в резултат от непълното изгаряне на дизелово гориво, произвеждат сажди частици  (черен въглерод ), които са малки наночастици по - малки от хилядна от милиметъра (един микрон). Саждите и други прахови частици от дизеловите двигатели замърсяват въздуха и са вредни за здравето.  

Съставът на частиците варира в широки граници и зависи от типа на двигателя, възрастта, и спецификацията на емисиитеКачеството на горивото също влияе на образуването на тези частици. Например, дизелово гориво с високо съдържание на сяра произвежда повече частици. Налягането на впръскване на дизелово гориво също оказва влияние върху формирането на фини частици.

 С времето остатъчен продукт от консумацията на масло от нормалната работа на двигателя, се натрупва във филтъра, тъй като не може да се превърне в газ и да премине през стените на филтъра. Това увеличава налягането преди филтъра.Запушването на горивни инжектори или турбокомпресор, също могат да доведат до замърсяване на филтъра със сурово гориво или двигателно масло и да наложат почистването му.

 

       

Ако водачът игнорира предупредителата светлина и чака твърде дълго DPF не може да се регенерира правилно, и продължаването на работата може да развали DPF филтъра напълно, така че трябва да се смени.  
Редовната поддръжка на DPF филтъра е необходимост.

Почистване на DPF филтър се изисква, като част от периодичната поддръжка, и тя трябва да бъде внимателно извършена, за да се избегне увреждане на филтъра.

Вижте всички новини