Център за почистване на Dpf филтри и катализатори

Център за почистване на Dpf филтри и катализатори 15 юни 2019

Почистването на дпф филтри и катализатори на специлизирана машина се предлага за леки, лекотоварни автомобили, тежкотоварни автомобили, генератори, професионална земеделска техника и всичко което има запушен Дпф филтър. Широко покритие на приложение се дължи на патентования метод за пневматичен захват на филтъра.

DPF Cleaning Machine спомага за опазването на околната среда. Машиното почистване на DPF/FAP филтри е достъпно като цена, надеждно и екологично. Използва се минимално количество вода и електроенергия, както и биоразградими почистващи препарати.

Машините са с електронен модул за управление и автоматични програми за почистване на филтъра.

Център за почистване на ДПФ Филтри ще разполага с няколко малки машини за леки и лекотоварни автомобили и големи машини за камионите и по големите филтри. Машините ще могат да функционират успоредно, което ще увеличи капацитета за своевременно почистване. 

Гарантира се пълно почистване на филтъра, значително по-добро от другите методи за почистване на пазара в България.

  • Ще можете да заявите почистване на вашия каталиазатор или Дпф филтър по всяко време, както и да не се притеснявате за предварителното му демонтиране, ако сте в района на София. 
  • Може да изпратите филтър за почистване и по куриер до "център за почистване на дпф" добре опакован за да се избегнат механични повреди на керамиката му. 
  • За почистването на филтъра ще получите информация и протокол от почистването му. Софтуера към машините следят  за състоянието, замърсяването във филтъра, времетраене на услугата.

Център за почистване на Дпф филтри и катализатори


Вижте всички новини