Забрана за продажба на течност за чистачки с метанол

Забрана за продажба на течност за чистачки с метанол 11 окт 2019

„Забранява се пускането на метанол на пазара за масовия потребител в състава на течности за чистачки или продукти за размразяване на предни стъкла в концентация, равна на 0.6 тегловни процента или по-голяма.“, това гласи новата промяна в Регламента на Европейската Комисия 2018/589. Тъй като според медици метанолът е токсично вещество и при силна концентрация в много малки количества може да доведе до сериозни увреждания и дори смърт, се налагат промените при производство на зимни продукти за автомобили. При голям процент от шофьорите се наблюдава главоболие, световъртеж, гадене и повръщане, губене на зрение, увреждане на централната нервна система и всичко това заради наличието на метанол в продукти като зимна течност за чистачки и честата им употреба. Концентрираното съдържание на метанол в състава на течностите за чистачки е смъртоносно при директна консумация. Поради тази причина се поставят и предупредителни надписи върху продуктите. Не трябва обаче да се подценява и рискът от натравяне при впръскване на течността по предния прозорец, когато изпаренията навлизат в купето. Вредният метанол може да попадне в организма през кожата при допир или при вдишване. Смъртоносната перорална доза за възрастни при 70% концентрация на обемна единица е 37 мл. Това е количество, което много лесно може да бъде погълнато от човек дори по погрешка.

Новите продукти, които вече се предлагат на пазара са заменили вредният метанол с биоетанол, което ги прави адекватен заместител на метанола в продуктите за размразяване. Етанолът, за разлика от метанола, не е токсичен и не причинява увреждане на органите. Единственото му опасно свойство е, че също е силно запалим, поради което единствената предупредителна пиктограма за опасност, която трябва да фигурира върху етаноловите течности за чистачки, е пламъкът.

Сред нашите продукти в ЕМ Комплект може да намерите различни видове и разфасовки на течност за чистачки с биоетанол и продукти за размразяване на стъкла и ключалки.

Вижте всички новини