Раздвижване спирачен апарат

Раздвижване спирачен апарат

  Блокирането на спирачен апарат, може да доведе до много опасни условия на шофиране и да причини сериозни щети на други компоненти от спирачната система на автомобила. С времето ръждата и корозията по спирачния апарат могат да попречат на движението на буталата на челюстните накладки и да блокира спирачния апарат. При задържане на спирачен апарат автомобила тегли в конкретна посока, колелото е блокирало, накладките задържат и се отделя голямо количество топлина. Раздвижването на спирачен апарат се състои в цялостното му почистване на корозията, раздвижване на буталцата на апаратите, смяна на уплътнения и пръстени и смазване.

  Блокирането на спирачен апарат може да доведе до повреда на други спирачни компоненти на превозното средство. Поддръжката и прегледа на спирачната система са изключително важни за избегването на потенциален прожлем със спирачната система и блокирането на спирачния апарат.