Ремонт алтернатор

Ремонт алтернатор

  За да има ток винаги във вашия акумолатор на автомобила, то той задължително е оборудван с алтернатор.
Алтернатора представлява електрически генератор. Алтернтора се задвижва от коляновият вал на двигателя посредством ремък.
При работа на двигателя алтернатора се върти и произвежда необходимият ток за зареждането на акумулатора. Състои се от механични и електрически детайли, като част от тях се износват с времето и се налага да бъдат подменени за да функционира правилно.

 При извършен демонтаж на алтернатор в наш фирмен обект той бива изпратен в под-изпълнителен специализиран сервиз за ремонт на "стартери и алтернатори" със гаранция за извършената работа.