Смяна лагер главина / главина

Смяна лагер главина / главина

  Главината с лагера е елемент от окачването на автомобила, който позволява движението на въртене на колелото и поема голяма част от тежестта и натоварването в движение. При повреда на семеринга на лагера в кухината може да проникне вода или мърсотия, което причинява отмиването на греста, което унищожава лагера и води до появявата на шум от колелото.

  Първоначално е съвсем леко доловим, но с времето се увеличава и се чува ясно при определена скорост. Правопрпорционален на скороста и при накланяне на автомобила в движение може бъде определена посоката от която произлиза.

  Повредата в лагера на главина не е за пренебрегване налага посещаването на автосервиз.

  При вдигнат на на крик автомобил: При разклащане на колелото нагоре надолу не трябва да се усеща значителен луфт в главината.При завъране на колелото необичаен шум от лагера на главина.

  Симптоми: скърцащ или друг шум при определена скорост, шум от лагера при завиване, видимо нараняване на семеринга при свалено колело на автомобила.