Избиване катализатор

Избиване катализатор

  Избиването и изваждането на катализаторната маса от металното тяло на катализатора, се налага в определени случаи, когато няма подходящ резонатор или не е възможно вграждането на такъв.

  Най честа причина за извършването на такава операция е раздробяването или запушването на катализаторите, които са част от колектора на автомобила.

 Често, при такива случаи, се налага срязване с премахване на керамиката и последващо възстановяване на тялото на катализатора. Цепнатини, пукнатини или тотално разрушаване на питата на катализатора са възможни с времето от постоянните вибрации по изпускателната система.