Смяна двуцевка/ колекторна тръба

Смяна двуцевка/ колекторна тръба

Демонтаж-монтаж двуцевка/ колекторна тръба

Изпускателната тръби свързват изпускателния колектор с останалата част на изпускателната система. Първата част на генерацията се нарича колекторна тръба или двуцевка. Главните компоненти на системата за отработени газове могат да имат фланци за улесняване на подмяната и монтажа.

Отработените газове съдържат голям процент водна пара, която с течение на времето допринася за ръжда по изпускателната система.