Пътна помощ

Пътна помощ

  Репатриране на автомобили в рамките на София и София област се извършва от фирмена пътна помощ на Ем Комплект Сервиз. В другата част от денонощието или извън рамките на София репатрирането се извършва с пътна помощ на подизпълнителна фирма.

  В определени ситуации качването на автомобила на пътната помощ в зависимост от обстоятелствата и вида на превозното средство е доста трудно и изисква квалифициран технически персонал.

  В някой случаи липсват куки за теглене и това усложнява качването на автомобила на пътната помощ.

При проблем с ходовата част, качването на автомобила е много по-трудно.