Взимане на автомобил за ремонт от адрес

Взимане на автомобил за ремонт от адрес

  Услугата за взимане на автомобил за ремонт от адрес е много удобна за хора, които нямат свободно време да се занимават с ремонта на автомобила, да висят по автосервизи или оставяйки автомобила си за ремонт да търсят вариант за предвижване по алтернативен начин. При взимане на автомобила от техническо лице се попълва приемо предавателен протокол и се описват детайлно всички оплаквания и забележки. Автомобила се предвижва в желания автосервиз и започва оглед за желаните ремонти и тяхното ориентировъчно ценообразуване, като необходими авточасти и труда за смяната им. Посочената калкулация се съгласува и при потвърждаване започва неговия ремонт.След извършване на съответните ремонтни дейности се проверява и тества за правилен ремонт. Ремонтирания автомобил се връща на място на желан адрес със съответните документи и старите подменени авточасти и се предава за оглед и тестване от собственика. FIX IT