Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

27 яну 2021

 

“ЕМ Комплект Сервиз“ ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.077-1689“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е с основана цел осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия, които разполагат с потенциала да се възстановят и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението му се допринася за запазване на дейността и стабилността на работните места в “ЕМ Комплект Сервиз“ АД.

 

Обща стойност на проекта: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Вижте всички новини