Смяна антифриз

Смяна антифриз

  Преди зимния сезон задължително е необходимо да проверите гъстотата (температурата при която замръзва) на охладителната течност. Гъстотата трябва да бъде съобразена с  метеорологичните условия на района в който автомобила ще се движи. Ако не обърнете внимание на това, може да се сигне до големи и скъпи за отстраняване повреди в двигателя.  При доливането и смяната на антифриз погледнете точния тип и спецификация за конкретния модел на автомобила.