Смяна масло двигател с маслен филтър

Смяна масло двигател с маслен филтър

  Смяната на двигателното масло с маслен филтър се извършва на определен интервал по предписание от производителя на съответния автомобил и вискозитета на маслото.

  При смяна на моторно масло се сменя и маслен филтър и е препоръчителна подмяна на уплътнението на пробката на картера. За да проверите цената на смяната на масло на Вашия модел автомобил, използвайте Калкулатора за сервизни услуги.