Пълнене и профилактика климатична система

Пълнене и профилактика климатична система

  На определен период от време е необходимо обсужване и презареждане на климатичната система на автомобила.

  Ако при стартиране на климатичната система и усилване на степента на климатика, не усещате промяна на температурата , вероятно е нужно презареждане и обслужване на климатичната инсталация.

  При стендовете за облужване на автоклиматици апаратурата първо изсмуква количеството фреон от климатичната ви инсталация, прави профилактика и тестове на системата и после връща обратно количеството фреон и добавя необходимото количество спрямо спецификациите предписани от производителя на съответната марка и модел автомобил.

  Въпросните спецификации са въведени в софтуера на апаратурата и няма ръчна намеса.

  В някой случаи загубата на фреон е причинена от течове в климатичната инсталация, които се установяват при профилактита и се търси вариант за тяхното остраняване, преди последващото пълнене на инсталацията. Когато има изтичане и загуба на фреон от климатичната инсталация има съответна причина. Допълването на климатичната система не разрешава проблема с изтичането на фреона.