Смяна радиатор парно

Смяна радиатор парно

  Радиаторчето на парното на повечето марки и модели автомобили е разположено на неудобно за демонтаж място зад арматурното табло на автомобила. Смяната на радиатор на парно в някой случаи изисква цялостен демонтаж на таблото и разкачане на множество кабели и щипки по инсталацията на автомобила.

  Симптомите могат да бъдат теч в краката под таблото от охладителна течност и прудружаващата липса на парно в автомобила.