Смяна термостат

Смяна термостат

  Термостата е част от охладителната система на автомобила и служи за ускоряване на загряването и поддържането на работната температура на двигателя в определени граници. Термостата контролира циркулацията на охладителната течност между водния радиатор и двигателя. при определени температури се Отваря и затваря клапа, спрямо модела на автомобила. ..... Неправилно функциониране на термостата може да доведе до прегряване на двигателя на автомобила.

  При смяна на термостат се проверява, тества и обезвъздушава охладителната система на автомобила.