Промиване охладителна система

Промиване охладителна система

  Поддържането на охладителната система чиста и в изправност е много важна за двигателя. Често се случва при по старите автомобили охладителната система да е силно замърсена. Утайките в охладителната и отоплителната система образуват бариери при обмена на топлина, блокират венитилите на термостата и регулиращите механизми. Прекалено високите температури на двигателят го принуждават да работи неикономично, с високо износване и при голям риск от възникване на повреди.