Демонтаж монтаж двигател

Демонтаж монтаж двигател

 Демонтажа и монтажа на двигател е много сложна и трудоемка процедура. Освен проблема в теглото на двигателя, за да бъде подменен е необходимо  той да бъде отделен от скоростната кутия, от изпускателната генерация, необходимо е да се разкачи и премахне цялата електрическа инсталация и да се разкачат всички водни съединения свързващи двигателя с  елементите на охладителната система.
 Демонтирането  на двигателя се прави когато е необходимо да се подмени с друг или в някой от случаите на основен ремонт, когато е необходимо цилиндровият блок да бъде шлайфан. Монтирането му обратно в купето също е труден процес. След като бъде поставен и закрепен здраво в моторния кош на купето, двигателя трябва да бъде свързан на ново по правилен начин за да заработи безупречно.