Смяна виско съединител

Смяна виско съединител

   Виско перката се използва за охлаждането на двигателя и се състой от перка и виско съединител. Механичните виско съединители са непосредствено след водния радиатора и се влияят от температурата му като управлението се осигурява от биметална пластина, която е вградена в него. 

   Повреда във виско съединителят могат до доведат до прегряване,  допълнителен шум в двигателя, непостоянна температура и вибрации в автомобила. При товарни автомобили това най-ясно се изразява в загуба на мощност и по-висока температура на  двигателя.
   При постоянно зацепена перка поради повреден виско съединител признаците са: ниска температура на работа на двигателя, допълнителен шум и вибрации, увеличен разход на гориво, липса на мощност.
   При перка, която не може да включи поради повреден виско съединител признаците са: висока температура на работа на автомобила, което може да доведе до прегряване на двигателя с много лоши последици за него.
   Нормално работеща виско съединител на перка ще държи температурата на двигателя в работните граници, ще се включва и изключва тогава когато е нужно.

 

   Виско съединителят е много важна част от охладителната система на автомобила. Не навременната му смяна може да доведе до множество повреди на двигателя в последствие от прегряването му.

   За да разберете ориентировъчната цена за смяната на виско съединител за Вашия автомобил, можете да използвате Калкулатора за сервизни услуги.