Демонтаж-монтаж глава цилиндрова двигател

Демонтаж-монтаж глава цилиндрова двигател

  Във всеки един двигател с вътрешно горене, цилиндровата глава седи над цилиндрите в горната част на цилиндровия блок. След затваряне на горната част на цилиндъра се образува горивната камера. Запечатването на цилиндровия блок и главата става чрез уплътнение - гарнитура на цилиндрова глава. Цилиндровата глава също така е и място за монтиране на клапаните, запалителните свещи, подгревните свещи и инжекторите за горивото.

   Броят на цилиндровите глави е в зависимост от конфигурацията на двигателя. При почти всички редови двигатели, днес се използва един и същи принцип на цилиндровата глава, която обслужва всички цилиндри. V образните двигатели имат две цилиндрови глави, по-една за всеки блок на двигателя.

  Демонтажа и монтажа на цилиндровата глава може да се наложи както за отстраняване на повреда в нея, така и за осигуряване на достъп до друг елемент от двигателя който би бил невъзможно до бъде подменен без демонтирането й.