Ремонт турбокомпресор

Ремонт турбокомпресор

  Всеки един двигател с вътрешно горене се нуждае както от гориво така и от кислород за да работи.  Във всеки един от цилиндрите те се възпламеняват, именно точно това задвижва двигателя. Колкото повече гориво се вкара в двигателя толкова по голяма мощност има той. За да се вкара обаче повече гориво в един двигател е необходимо да се вкара и повече въздух, който да осигури нужния кислород за възпламеняването му. Двигателите без турбо сами засмукват въздуха, докато при двигателя с турбо въздухът бива засмукан и вкаран под налягане в цилиндрите. Съответно много по-голямо количество въздух което позволява и впръскването на повече гориво.

  Турбото е съставено от 3 основни части. Два "охлюва" един студен и един топъл и централна част свързваща ги.

  • Топлият "охлюв" на турбото е свързана към изпускателният колектор. В него има перка. При преминаване на изгорелите газове през "охлюва" те завъртат перката с висока скорост.
  • Студеният "охлюв" на турбото е свързана към всмукателният колектор. В него също има перка, която е съединена посредством ос  с перката от топлия "охлюв" така перката се завърта и засмуква въздух който го вкарва под налягане в двигателя.
  • В средната част се намира оста свързваща двете перки, втулки в който оста лагерува, смазващата система от канали и тръби по които се движи маслото и в някой турбини е монтирано и водно охлаждане.

  Най-честите повреди са в централната част на турбото. Често се случва втулките да се износят и да се получи луфт. Това води до разход на масло, загуба на мощност и не приятни шумове.

  За да бъде ремонтирано турбото то първо трябва да бъде демонтирано от автомобила. При извършен демонтаж на турбо в наш фирмен обект то бива изпратено в под-изпълнителен специализиран сервиз за ремонт на "турбо компресори" със гаранция за извършената работа. След което се монтира обратно на автомобила.