Демонтаж-монтаж катализатор

Демонтаж-монтаж катализатор

  Катализаторът намалява количеството на вредни емисии в отработените от изпускателната система на автомобила газове. Вътрешната конструкция на катализатора представлява пита с финна решетка с покритие от цветни метали, като платина, паладий и родий.

  Химичната реакция при контакта на газовете разпада азотните оксиди и намалява количеството вредни емисии. Цепнатини, пукнатини или тотално разрушаване на питата на катализатора са възможни с времето от постоянните вибрации по изпускателната система.

  При разпадане на питата на катализатора, парчета от керамиката могат да попаднат в средния и задния ауспух и да унищожат ватата в изпускателната система.Употребата на некачествено гориво би мога да разтопи питата на катализатора.

Често на мястото на катализатора се поставя резонаторен ауспух или парче тръба.

Предлагат се и се поддържат в наличност и катализатори за модели автомобили, универсални катализатори.

  Катализаторите са изключително скъпи и са обект на кражба от среднощни автомобилни джамбази, щетите не се покриват от застрахователя.