Ремонт ауспухова система

Ремонт ауспухова система

Ремонт ауспухова система, първоначално се отстранява ръждата от повърхността на корозиралите елементи, ауспусите и тръбите детайлно се проверяват за пробиви и корозия.

При нас може да отстраните повреди по:

  • ауспусите
  • тръбите
  • катализатор
  • колената и връзките за захващане на отделните компоненти

Компоненти, като разхлабена скоба или тампон, могат да доведат до сериозни щети по изпускателната система. Редовният преглед на изпускателната система на автомобила, дава възможност за свовременното отстраняване на проблеми по ауспуховата система, което спестява по-скъпите бъдещи ремонти.