Демонтаж-монтаж резонаторно гърне ауспух

Демонтаж-монтаж резонаторно гърне ауспух

Резонатор е тип ауспух без прилежащите към него тръби. поставен на определено разстояние от колекторите и двигателя, за да има ефект от резонанса. 

Автомобилната изпускателна система може да бъде настроена, като музикален инструмент. Резонаторния ауспухов "модул" /заготовка/ , може и се използва и прилага при всякакви ремонти на изпускателната система. Резонаторите се разделят и класифицират по различни признаци, най-общо, както следва:

 

Външна геометрия и форма:

 

 • Цилиндрични
 •  

 • Елипсовидни
 •  

 • Квадратна форма
 •  

 • Триъгълна форма
 •  

 • Пури
 •  

 • По съдържание има кухи резонатори или такива, с пълнеж от вата
 •  

 • По предназначение - за средни или задни гърнета, за заместители на катализатори и т.н.
 •  

 • По вътрешен строеж - проходни, с камери, с две камери.
 •  

 • По размери на входната и изходна тръба - ф 45 мм, ф 50 мм, ф 60мм и т.н.
 •  

 • По геометрични размери на външния овал на резонатора.
 •  

 • По изисквания на клиента за шум: повишаващи шума и понижаващи шума.

 

"Ем комплект Сервиз" разполага на склад с повече от 50 вида резонаторни гърнета, които се използват по предназначение. С усърдието на специализирания персонал на сервизите /на база на резонаторите/ се изграждат ауспухови системи на автомобили, които вече не се произвеждат,както и такива, на които цената е непоносимо висока.

Монтажът на един резонатор на автомобила е индивидуална задача, която на общо може да се остойности в порядъка на 40 - 50 лева.