Огъване на тръби

Огъване на тръби

  Огъването на тръби е специализирана операция при ремонта на ауспусите. Огъването се извършва на специализирана тръбоогъваща машина, от специализиран персонал. Неправилно извършена операция по огъване, променя геометрията и динамиката на изпускателната система, в негативна насока. Често това води до чукане на генерацията в купето на автомобила.

 

За улеснение, огъването на тръби се остойностява към цената на тръба на метър, монтирана на генерацията на автомобила.