Преглед ауспухова система / консултация

Преглед ауспухова система / консултация

При прегледа на изпускателната система, първоначално се отстранява ръждата от повърхността на корозиралите елементи, ауспусите и тръбите детайлно се проверяват за пробиви и корозия.

Прави се оглед на:

  • ауспусите
  • тръбите
  • катализатор
  • колената и връзките за захващане на отделните компоненти

Наличието на сажди около снадките на изпускателната система, показват изпускането на изпарения от отработени газове. През вентилацията на парното или прозорците, газовете могат да бъдат засмукани в купето на автомобила, което води до възможна сънливост на пътниците и водача.

След извършен преглед на изпускателната система се прави пълна консултация от приемчик за необходимите за ремонт или смяна елементи, като колекторна тръба, смяна на ауспуси, тръби, меки връзки, скоби и тампони и други.

Компоненти, като разхлабена скоба или тампон, могат да доведат до сериозни щети по изпускателната система. Редовният преглед на изпускателната система на автомобила, дава възможност за своевременното отстраняване на проблеми по ауспуховата система, което спестява по-скъпите бъдещи ремонти.

Използвайте калкулатора за сервизни услуги за да добиете обща представа за цената на ремонта.